ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
12
19
2
อบ.3
10
5
15
2
รวม อบ.
17
17
34
4
ป.1
7
5
12
2
ป.2
15
12
27
2
ป.3
18
9
27
2
ป.4
9
7
16
2
ป.5
18
13
31
2
ป.6
18
18
36
2
รวมประถม
85
64
149
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
102
81
183
16
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...