ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
32
29
61
2
อบ.3
21
37
58
2
รวม อบ.
53
66
119
4
ป.1
26
38
64
2
ป.2
46
43
89
3
ป.3
40
54
94
3
ป.4
35
31
66
2
ป.5
49
27
76
2
ป.6
51
27
78
2
รวมประถม
247
220
467
14
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
300
286
586
18
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...