ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านมาบกราด ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
20
12
32
1
อบ.3
15
9
24
1
รวม อบ.
35
21
56
2
ป.1
12
14
26
1
ป.2
11
14
25
1
ป.3
21
13
34
1
ป.4
16
14
30
1
ป.5
12
13
25
1
ป.6
19
13
32
1
รวมประถม
91
81
172
6
ม.1
14
9
23
1
ม.2
6
15
21
1
ม.3
5
9
14
1
รวมมัธยมต้น
25
33
58
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
151
135
286
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...