ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านซับสะเดา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
5
10
1
อบ.3
5
8
13
1
รวม อบ.
10
13
23
2
ป.1
7
8
15
1
ป.2
7
5
12
1
ป.3
7
4
11
1
ป.4
8
4
12
1
ป.5
10
2
12
1
ป.6
8
5
13
1
รวมประถม
47
28
75
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
57
41
98
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...