ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตะกุดโนนระเวียง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
7
14
1
อบ.2
6
9
15
1
อบ.3
8
11
19
1
รวม อบ.
21
27
48
3
ป.1
7
2
9
1
ป.2
4
11
15
1
ป.3
8
8
16
1
ป.4
7
8
15
1
ป.5
10
9
19
1
ป.6
7
6
13
1
รวมประถม
43
44
87
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
64
71
135
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...