ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบุตาโฮ-โนนกลาง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
9
14
1
อบ.3
5
5
10
1
รวม อบ.
10
14
24
2
ป.1
4
5
9
1
ป.2
7
7
14
1
ป.3
9
8
17
1
ป.4
8
4
12
1
ป.5
7
7
14
1
ป.6
8
8
16
1
รวมประถม
43
39
82
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
53
53
106
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...