ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
10
17
1
อบ.3
9
9
18
1
รวม อบ.
16
19
35
2
ป.1
9
7
16
1
ป.2
8
9
17
1
ป.3
8
7
15
1
ป.4
7
10
17
1
ป.5
7
4
11
1
ป.6
10
7
17
1
รวมประถม
49
44
93
6
ม.1
12
8
20
1
ม.2
5
7
12
1
ม.3
4
7
11
1
รวมมัธยมต้น
21
22
43
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
86
85
171
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...