ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
4
9
1
อบ.3
6
4
10
1
รวม อบ.
11
8
19
2
ป.1
4
1
5
1
ป.2
4
3
7
1
ป.3
6
3
9
1
ป.4
1
1
2
1
ป.5
3
2
5
1
ป.6
3
2
5
1
รวมประถม
21
12
33
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
32
20
52
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...