ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
5
11
1
อบ.2
5
5
10
1
อบ.3
5
5
10
1
รวม อบ.
16
15
31
3
ป.1
10
1
11
1
ป.2
4
3
7
1
ป.3
7
7
14
1
ป.4
7
13
20
1
ป.5
6
3
9
1
ป.6
5
4
9
1
รวมประถม
39
31
70
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
55
46
101
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...