ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
2
4
1
อบ.2
4
5
9
1
อบ.3
5
4
9
1
รวม อบ.
11
11
22
3
ป.1
5
6
11
1
ป.2
7
6
13
1
ป.3
5
10
15
1
ป.4
8
12
20
1
ป.5
10
5
15
1
ป.6
6
4
10
1
รวมประถม
41
43
84
6
ม.1
7
2
9
1
ม.2
6
3
9
1
ม.3
6
6
12
1
รวมมัธยมต้น
19
11
30
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
71
65
136
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...