ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านไชยวาล ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
8
15
1
อบ.2
14
4
18
1
อบ.3
11
11
22
1
รวม อบ.
32
23
55
3
ป.1
5
8
13
1
ป.2
11
11
22
1
ป.3
10
8
18
1
ป.4
6
11
17
1
ป.5
6
3
9
1
ป.6
9
10
19
1
รวมประถม
47
51
98
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
79
74
153
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...