ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
3
8
1
อบ.2
6
11
17
1
อบ.3
8
4
12
1
รวม อบ.
19
18
37
3
ป.1
3
4
7
1
ป.2
8
10
18
1
ป.3
6
3
9
1
ป.4
6
11
17
1
ป.5
2
7
9
1
ป.6
5
3
8
1
รวมประถม
30
38
68
6
ม.1
4
5
9
1
ม.2
9
5
14
1
ม.3
3
3
6
1
รวมมัธยมต้น
16
13
29
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
65
69
134
12
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...