ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
6
9
1
อบ.2
8
4
12
1
อบ.3
3
4
7
1
รวม อบ.
14
14
28
3
ป.1
9
12
21
1
ป.2
6
5
11
1
ป.3
6
10
16
1
ป.4
1
7
8
1
ป.5
5
2
7
1
ป.6
8
9
17
1
รวมประถม
35
45
80
6
ม.1
8
4
12
1
ม.2
4
5
9
1
ม.3
3
8
11
1
รวมมัธยมต้น
15
17
32
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
64
76
140
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...