ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านใหญ่ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
11
6
17
1
อบ.2
10
6
16
1
อบ.3
16
11
27
1
รวม อบ.
37
23
60
3
ป.1
11
7
18
1
ป.2
10
16
26
1
ป.3
18
12
30
1
ป.4
12
7
19
1
ป.5
17
12
29
1
ป.6
10
10
20
1
รวมประถม
78
64
142
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
115
87
202
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...