ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
5
8
1
อบ.3
5
7
12
1
รวม อบ.
8
12
20
2
ป.1
6
8
14
1
ป.2
8
10
18
1
ป.3
6
6
12
1
ป.4
9
2
11
1
ป.5
5
5
10
1
ป.6
7
4
11
1
รวมประถม
41
35
76
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
49
47
96
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...