ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบุยายแลบ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
5
6
1
อบ.2
6
3
9
1
อบ.3
6
3
9
1
รวม อบ.
13
11
24
3
ป.1
8
5
13
1
ป.2
7
7
14
1
ป.3
9
5
14
1
ป.4
8
4
12
1
ป.5
0
3
3
1
ป.6
2
4
6
1
รวมประถม
34
28
62
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
47
39
86
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...