ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
3
8
1
อบ.2
9
7
16
1
อบ.3
1
7
8
1
รวม อบ.
15
17
32
3
ป.1
4
1
5
1
ป.2
7
4
11
1
ป.3
9
5
14
1
ป.4
8
7
15
1
ป.5
6
5
11
1
ป.6
13
6
19
1
รวมประถม
47
28
75
6
ม.1
16
8
24
1
ม.2
13
5
18
1
ม.3
1
5
6
1
รวมมัธยมต้น
30
18
48
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
92
63
155
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...