ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านมาบตะโกเอน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
3
5
1
อบ.2
5
11
16
1
อบ.3
6
7
13
1
รวม อบ.
13
21
34
3
ป.1
9
7
16
1
ป.2
6
7
13
1
ป.3
9
6
15
1
ป.4
3
5
8
1
ป.5
5
10
15
1
ป.6
7
9
16
1
รวมประถม
39
44
83
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
52
65
117
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...