ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสระว่านพระยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
5
8
1
อบ.3
11
9
20
1
รวม อบ.
14
14
28
2
ป.1
13
9
22
1
ป.2
13
12
25
1
ป.3
18
14
32
1
ป.4
8
11
19
1
ป.5
5
1
6
1
ป.6
9
6
15
1
รวมประถม
66
53
119
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
80
67
147
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...