ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
9
15
1
อบ.2
12
5
17
1
อบ.3
8
9
17
1
รวม อบ.
26
23
49
3
ป.1
3
5
8
1
ป.2
9
9
18
1
ป.3
11
3
14
1
ป.4
6
3
9
1
ป.5
4
10
14
1
ป.6
8
1
9
1
รวมประถม
41
31
72
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
67
54
121
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...