ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
12
12
24
1
อบ.2
15
11
26
1
อบ.3
13
17
30
1
รวม อบ.
40
40
80
3
ป.1
20
20
40
2
ป.2
25
25
50
2
ป.3
32
30
62
2
ป.4
19
19
38
2
ป.5
27
32
59
2
ป.6
36
22
58
2
รวมประถม
159
148
307
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
199
188
387
15
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...