ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
9
14
1
อบ.2
8
9
17
1
อบ.3
8
5
13
1
รวม อบ.
21
23
44
3
ป.1
10
6
16
1
ป.2
9
8
17
1
ป.3
14
8
22
1
ป.4
9
8
17
1
ป.5
12
10
22
1
ป.6
7
11
18
1
รวมประถม
61
51
112
6
ม.1
5
6
11
1
ม.2
7
6
13
1
ม.3
9
2
11
1
รวมมัธยมต้น
21
14
35
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
103
88
191
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...