ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
2
4
1
อบ.2
4
4
8
1
อบ.3
4
3
7
1
รวม อบ.
10
9
19
3
ป.1
1
3
4
1
ป.2
5
6
11
1
ป.3
5
2
7
1
ป.4
5
7
12
1
ป.5
5
6
11
1
ป.6
9
4
13
1
รวมประถม
30
28
58
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
40
37
77
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...