ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแชะ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
13
9
22
1
อบ.2
9
10
19
1
อบ.3
14
14
28
1
รวม อบ.
36
33
69
3
ป.1
2
16
18
1
ป.2
11
11
22
1
ป.3
10
16
26
1
ป.4
8
11
19
1
ป.5
10
11
21
1
ป.6
7
10
17
1
รวมประถม
48
75
123
6
ม.1
28
24
52
2
ม.2
34
17
51
2
ม.3
27
17
44
2
รวมมัธยมต้น
89
58
147
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
173
166
339
15
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...