ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านพนาหนองหิน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
5
6
1
อบ.3
6
3
9
1
รวม อบ.
7
8
15
2
ป.1
4
3
7
1
ป.2
5
11
16
1
ป.3
12
8
20
1
ป.4
12
8
20
1
ป.5
17
4
21
1
ป.6
12
8
20
1
รวมประถม
62
42
104
6
ม.1
11
12
23
1
ม.2
8
5
13
1
ม.3
10
5
15
1
รวมมัธยมต้น
29
22
51
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
98
72
170
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...