ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองเสือบอง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
2
4
1
อบ.2
11
4
15
1
อบ.3
10
8
18
1
รวม อบ.
23
14
37
3
ป.1
10
7
17
1
ป.2
8
6
14
1
ป.3
9
10
19
1
ป.4
7
9
16
1
ป.5
8
7
15
1
ป.6
10
3
13
1
รวมประถม
52
42
94
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
75
56
131
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...