ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนจอมทองวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
6
11
1
อบ.3
7
6
13
1
รวม อบ.
12
12
24
2
ป.1
14
9
23
1
ป.2
12
7
19
1
ป.3
7
8
15
1
ป.4
12
12
24
1
ป.5
12
7
19
1
ป.6
11
4
15
1
รวมประถม
68
47
115
6
ม.1
6
8
14
1
ม.2
8
10
18
1
ม.3
8
8
16
1
รวมมัธยมต้น
22
26
48
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
102
85
187
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...