ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาฯ) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
28
11
39
2
อบ.3
30
18
48
2
รวม อบ.
58
29
87
4
ป.1
17
12
29
2
ป.2
23
20
43
2
ป.3
24
20
44
2
ป.4
21
19
40
2
ป.5
18
24
42
2
ป.6
23
17
40
2
รวมประถม
126
112
238
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
184
141
325
16
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...