ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
3
11
1
อบ.2
3
6
9
1
อบ.3
8
4
12
1
รวม อบ.
19
13
32
3
ป.1
11
4
15
1
ป.2
5
6
11
1
ป.3
7
10
17
1
ป.4
5
5
10
1
ป.5
2
3
5
1
ป.6
4
8
12
1
รวมประถม
34
36
70
6
ม.1
4
1
5
1
ม.2
3
3
6
1
ม.3
8
3
11
1
รวมมัธยมต้น
15
7
22
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
68
56
124
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...