ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
7
7
1
อบ.2
5
0
5
1
อบ.3
13
8
21
1
รวม อบ.
18
15
33
3
ป.1
11
7
18
1
ป.2
12
9
21
1
ป.3
5
19
24
1
ป.4
9
3
12
1
ป.5
10
8
18
1
ป.6
11
10
21
1
รวมประถม
58
56
114
6
ม.1
18
4
22
1
ม.2
12
10
22
1
ม.3
8
8
16
1
รวมมัธยมต้น
38
22
60
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
114
93
207
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...