ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
16
23
1
อบ.3
9
10
19
1
รวม อบ.
16
26
42
2
ป.1
11
8
19
1
ป.2
14
10
24
1
ป.3
10
6
16
1
ป.4
12
5
17
1
ป.5
9
11
20
1
ป.6
12
7
19
1
รวมประถม
68
47
115
6
ม.1
15
11
26
1
ม.2
6
2
8
1
ม.3
11
1
12
1
รวมมัธยมต้น
32
14
46
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
116
87
203
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...