ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
2
2
1
อบ.2
3
4
7
1
อบ.3
6
4
10
1
รวม อบ.
9
10
19
3
ป.1
1
3
4
1
ป.2
4
2
6
1
ป.3
4
8
12
1
ป.4
2
1
3
1
ป.5
8
3
11
1
ป.6
9
3
12
1
รวมประถม
28
20
48
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
37
30
67
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...