ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
11
18
1
อบ.3
8
8
16
1
รวม อบ.
15
19
34
2
ป.1
8
8
16
1
ป.2
9
11
20
1
ป.3
12
16
28
1
ป.4
10
5
15
1
ป.5
9
4
13
1
ป.6
7
12
19
1
รวมประถม
55
56
111
6
ม.1
9
9
18
1
ม.2
12
11
23
1
ม.3
13
8
21
1
รวมมัธยมต้น
34
28
62
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
104
103
207
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...