ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหงษ์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
1
3
1
อบ.3
5
1
6
1
รวม อบ.
7
2
9
2
ป.1
1
0
1
1
ป.2
2
0
2
1
ป.3
0
1
1
1
ป.4
1
0
1
1
ป.5
0
0
0
0
ป.6
3
4
7
1
รวมประถม
7
5
12
5
ม.1
6
1
7
1
ม.2
3
0
3
1
ม.3
3
2
5
1
รวมมัธยมต้น
12
3
15
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
26
10
36
10
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...