ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
11
20
1
อบ.3
10
5
15
1
รวม อบ.
19
16
35
2
ป.1
10
10
20
1
ป.2
7
9
16
1
ป.3
10
9
19
1
ป.4
14
11
25
1
ป.5
14
9
23
1
ป.6
7
12
19
1
รวมประถม
62
60
122
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
81
76
157
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...