ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนจตุคามวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
5
15
1
อบ.3
10
6
16
1
รวม อบ.
20
11
31
2
ป.1
5
8
13
1
ป.2
4
7
11
1
ป.3
8
11
19
1
ป.4
5
6
11
1
ป.5
10
6
16
1
ป.6
4
8
12
1
รวมประถม
36
46
82
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
56
57
113
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...