ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
4
7
1
อบ.3
1
5
6
1
รวม อบ.
4
9
13
2
ป.1
3
5
8
1
ป.2
9
5
14
1
ป.3
6
5
11
1
ป.4
4
2
6
1
ป.5
9
4
13
1
ป.6
8
4
12
1
รวมประถม
39
25
64
6
ม.1
10
3
13
1
ม.2
7
2
9
1
ม.3
1
5
6
1
รวมมัธยมต้น
18
10
28
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
61
44
105
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...