ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
0
4
1
อบ.2
2
1
3
1
อบ.3
8
2
10
1
รวม อบ.
14
3
17
3
ป.1
7
2
9
1
ป.2
2
7
9
1
ป.3
3
7
10
1
ป.4
5
4
9
1
ป.5
2
4
6
1
ป.6
1
4
5
1
รวมประถม
20
28
48
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
34
31
65
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...