ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดศีรษะกระบือ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
1
3
1
อบ.2
3
1
4
1
อบ.3
4
3
7
1
รวม อบ.
9
5
14
3
ป.1
7
3
10
1
ป.2
3
2
5
1
ป.3
4
1
5
1
ป.4
2
5
7
1
ป.5
5
1
6
1
ป.6
5
1
6
1
รวมประถม
26
13
39
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
35
18
53
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...