ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
6
9
1
อบ.2
6
2
8
1
อบ.3
7
4
11
1
รวม อบ.
16
12
28
3
ป.1
13
6
19
1
ป.2
8
5
13
1
ป.3
9
11
20
1
ป.4
6
8
14
1
ป.5
7
14
21
1
ป.6
4
7
11
1
รวมประถม
47
51
98
6
ม.1
12
4
16
1
ม.2
6
7
13
1
ม.3
4
4
8
1
รวมมัธยมต้น
22
15
37
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
85
78
163
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...