ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านน้อย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
9
14
1
อบ.2
6
13
19
1
อบ.3
3
9
12
1
รวม อบ.
14
31
45
3
ป.1
7
9
16
1
ป.2
6
4
10
1
ป.3
4
8
12
1
ป.4
6
12
18
1
ป.5
8
10
18
1
ป.6
8
6
14
1
รวมประถม
39
49
88
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
53
80
133
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...