ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบุหัวช้าง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
4
10
1
อบ.2
2
1
3
1
อบ.3
7
7
14
1
รวม อบ.
15
12
27
3
ป.1
8
5
13
1
ป.2
4
6
10
1
ป.3
2
4
6
1
ป.4
6
7
13
1
ป.5
4
0
4
1
ป.6
5
8
13
1
รวมประถม
29
30
59
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
44
42
86
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...