ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านยางกระทุง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
3
7
1
อบ.2
8
8
16
1
อบ.3
5
8
13
1
รวม อบ.
17
19
36
3
ป.1
5
1
6
1
ป.2
0
4
4
1
ป.3
7
7
14
1
ป.4
9
8
17
1
ป.5
10
6
16
1
ป.6
5
4
9
1
รวมประถม
36
30
66
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
53
49
102
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...