ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2 ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
13
8
21
1
อบ.2
10
7
17
1
อบ.3
14
13
27
1
รวม อบ.
37
28
65
3
ป.1
14
7
21
1
ป.2
10
15
25
1
ป.3
13
6
19
1
ป.4
9
14
23
1
ป.5
6
9
15
1
ป.6
7
8
15
1
รวมประถม
59
59
118
6
ม.1
3
12
15
1
ม.2
12
6
18
1
ม.3
8
18
26
1
รวมมัธยมต้น
23
36
59
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
119
123
242
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...