ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกสำราญ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
7
10
1
อบ.3
8
3
11
1
รวม อบ.
11
10
21
2
ป.1
9
7
16
1
ป.2
4
8
12
1
ป.3
7
11
18
1
ป.4
6
4
10
1
ป.5
6
3
9
1
ป.6
12
3
15
1
รวมประถม
44
36
80
6
ม.1
7
6
13
1
ม.2
5
8
13
1
ม.3
6
6
12
1
รวมมัธยมต้น
18
20
38
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
73
66
139
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...