ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
13
10
23
1
อบ.2
7
12
19
1
อบ.3
11
6
17
1
รวม อบ.
31
28
59
3
ป.1
12
10
22
1
ป.2
7
11
18
1
ป.3
12
8
20
1
ป.4
2
9
11
1
ป.5
6
5
11
1
ป.6
6
4
10
1
รวมประถม
45
47
92
6
ม.1
6
3
9
1
ม.2
5
5
10
1
ม.3
4
11
15
1
รวมมัธยมต้น
15
19
34
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
91
94
185
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...