ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองตาด ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
3
11
1
อบ.2
2
4
6
1
อบ.3
3
5
8
1
รวม อบ.
13
12
25
3
ป.1
7
4
11
1
ป.2
3
4
7
1
ป.3
6
3
9
1
ป.4
8
3
11
1
ป.5
2
4
6
1
ป.6
5
3
8
1
รวมประถม
31
21
52
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
44
33
77
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...