ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
11
4
15
1
อบ.2
4
7
11
1
อบ.3
12
5
17
1
รวม อบ.
27
16
43
3
ป.1
7
6
13
1
ป.2
9
4
13
1
ป.3
8
4
12
1
ป.4
7
4
11
1
ป.5
14
6
20
1
ป.6
7
6
13
1
รวมประถม
52
30
82
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
79
46
125
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...