ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไผ่สีสุก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
14
19
1
อบ.2
7
5
12
1
อบ.3
2
8
10
1
รวม อบ.
14
27
41
3
ป.1
4
8
12
1
ป.2
3
6
9
1
ป.3
12
2
14
1
ป.4
8
11
19
1
ป.5
7
6
13
1
ป.6
7
6
13
1
รวมประถม
41
39
80
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
55
66
121
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...