ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอาจวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
11
10
21
1
อบ.2
14
8
22
1
อบ.3
10
12
22
1
รวม อบ.
35
30
65
3
ป.1
13
13
26
1
ป.2
14
9
23
1
ป.3
8
13
21
1
ป.4
14
13
27
1
ป.5
14
13
27
1
ป.6
15
16
31
1
รวมประถม
78
77
155
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
113
107
220
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...