ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปลายดาบ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
6
10
1
อบ.2
4
10
14
1
อบ.3
11
10
21
1
รวม อบ.
19
26
45
3
ป.1
10
11
21
1
ป.2
10
6
16
1
ป.3
14
11
25
1
ป.4
10
7
17
1
ป.5
9
14
23
1
ป.6
12
16
28
1
รวมประถม
65
65
130
6
ม.1
15
17
32
1
ม.2
12
8
20
1
ม.3
20
14
34
1
รวมมัธยมต้น
47
39
86
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
131
130
261
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...